17-10-2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 67450/23-11-2018

Λόγω αναγραφής λάθους ημερομηνίας στην καταχώρηση της Διακήρυξης υπ’ αριθμό 67450/23-11-2018 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ (www.fdor.gr) η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λάθος εντυπώσεων, η προθεσμία υποβολής προσφορών για το Διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 67450/23-11-2018 για την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Pathways of Accessible Heritage Tourism/Access2Heritage παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη,  27-12-2018 και ώρα 14.00.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 14-01-2019.

Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.

12-12-2018

Διευκρινίσεις για τον υπ' αριθμό 67450 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 67450 του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Yλοποίηση των πακέτων εργασίας 2, 4 και 5 του έργου «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage)".

23-11-2018

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο:

«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Pathways of accessible heritage tourism /Access2Heritage»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

02-11-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) ηλεκτροφόρων περιφράξεων για την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής και ανθρώπου

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

25-10-2018

Διευκρινίσεις για τον υπ' αριθμό 65025 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 65025 του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα" που αφορούν το ΕΕΕΣ και την τεκμηρίωση των προσόντων της ομάδας έργου.

Δείτε προηγούμενες διευκρινήσεις εδώ.

 

17-10-2018

Διευκρινίσεις για τον υπ' αριθμό 65025 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 65025 του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα" που αφορούν το ΕΕΕΣ και την τεκμηρίωση των προσόντων της ομάδας έργου.

 

09-10-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Έκθεση τεκμηρίωσης και προδιαγραφών

 

20-07-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για ανάθεση της υλοποίησης των παραδοτέων 1.1.2 και 1.1.3 του έργου «Pathways of accessible heritage tourism»/Access2Heritage, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

18-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη δύο πρόχειρων διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο:

Διακήρυξη 1: Σχεδιασμός – εφαρμογή – αξιολόγηση προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - Τεύχος.

Διακήρυξη 2: Σχεδιασμός και παραγωγή ηλεκτρονικής μακέτας του ΕΠΟΡ - Τεύχος.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
 
Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας των Διαγωνισμών: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 09-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.,
Διακήρυξη 2: στις 09-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.

08-05-2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

Σχετικά με το διαγωνισμό για τη Προμήθεια Πακέτων Αντίδοτων Αντιμετώπισης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, με αρ. πρωτ. 575/28-04-2015, διευκρινίζεται ότι όσο αφορά στο υλικό και στις διαστάσεις του αδιάβροχου κυτίου που ζητείται στις προδιαγραφές αφήνεται στην ευχέρεια των υποψηφίων αναδόχων, με τη προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται τουλάχιστον στεγανότητα IPΧ3 και ο απαραίτητος χώρος για τα υπόλοιπα είδη της εν λόγω προμήθειας.

Περισσότερα Άρθρα...