Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΦΔΟΡ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (10μελές από την 14-08-2014 με τον ορισμό του εκπροσώπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Πρόεδρο του Δ.Σ.), του οποίου η σύσταση καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 2809 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 417/ΥΟΔΔ/17-09-2009) και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 3240, 22028 και 38110 αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/11-02-2010, ΦΕΚ 193/ΥΟΔΔ/16-06-2011 και ΦΕΚ 497/ΥΟΔΔ/14-08-2014 αντίστοιχα) και με την υπ΄αριθ. 18474 απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 389 ΥΟΔΔ/29-05-2015). Το Δ.Σ. εκπροσωπείται από μια σειρά φορέων και ειδικοτήτων, με αρμοδιότητες στην περιοχή ευθύνης τού ΦΔΟΡ.

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΦΔΟΡ ορίστηκε ο Σταύρος Κεχαγιόγλου, M.Sc. Δασολόγος στο Δασαρχείο Δράμας, ως ειδικός επιστήμονας. Στη θέση του Αντιπροέδρου ορίστηκε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Στη θέση τού Γραμματέα ορίστηκε ο Σπύρος Ψαρούδας, εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Η πλήρης σύνθεση τού ΔΣ τού ΦΔΟΡ είναι η εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ
     
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Σταύρος Κεχαγιόγλου - Πρόεδρος M.Sc. Δασολόγος -
Δασαρχείο Δράμας
Ειδικός Επιστήμονας
Ελισάβετ Κωνσταντινίδου - Αντιπρόεδρος Δασολόγος - Δασάρχης Δράμας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Σπύρος Ψαρούδας - Γραμματέας Γεωπόνος - Μέλος περιβαλλοντικής Μ.Κ.Ο. «Καλλιστώ» Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος Χρυσομάλλης Αρχιτέκτων Μηχανικός -
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γεώργιος Διαμαντόπουλος Δασολόγος  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Δημοσθένης Βοϊβόντας Χημικός Μηχανικός - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Ανάργυρος Πατακάκης Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Νικόλαος Ευφραιμίδης
Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Μουσταφάς Ισμαήλ Χουσέ
Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Κυριάκος Παπαδόπουλος Αντιδήμαρχος Ξάνθης ΟΤΑ περιοχής τού ΦΔΟΡ
Κωνσταντίνος Τσαρδακλής Γεωπόνος Παραγωγικοί φορείς της περιοχής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Στυλιανός Γκατζογιάννης - Αναπληρωτής Πρόεδρος Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ Ειδικός Επιστήμονας
Δημήτριος Βακάλης ΠΕ Γεωτεχνικών Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
Σύλβια Παπίκα Δασολόγος Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χρυσούλα Χριστάνα Αρχιτέκτων Μηχανικός - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Γεωργία Αρναούτογλου Δασολόγος - Δασαρχείο Δράμας
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Χρήστος Ληθρόπουλος Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Βασίλειος Τραϊφόρος Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά Περιφερειακός Σύμβουλος Ροδόπης
Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Χριστόφορος Μαμσάκος Δήμαρχος Δράμας ΟΤΑ περιοχής τού ΦΔΟΡ
Κωνσταντίνος Υφαντόπουλος Mηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παραγωγικοί φορείς της περιοχής
Περιστέρα Κουράκλη Δασολόγος - Μέλος περιβαλλοντικής Μ.Κ.Ο. «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία» Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο.