16-07-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

01-07-2019

Ακύρωση διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας καινούριου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Ανακοινώνεται πως ακυρώνεται η διαδικασία προμήθειας καινούριου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της υπ’ αριθ. 835/26-06-2019 (Ω3ΝΕ46Ψ84Α-ΥΤ7) ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

 

27-06-2019

Διευκρίνιση για την υπ’ αριθ. 835/26-06-2019 (Ω3ΝΕ46Ψ84Α-ΥΤ7) ανακοίνωση για την ανάθεση της προμήθειας καινούριου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Διευκρινίζεται πως επιπλέον προδιαγραφές επί της υπ’ αριθ. 835/26-06-2019 (Ω3ΝΕ46Ψ84Α-ΥΤ7) ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης επί του ζητούμενου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος ορίζονται οι εξής:

Φωτοτυπία διπλής όψης: Αυτόματη

Χωρητικότητα χαρτιού: 2 κασέτες 550 φύλλων

Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας: 100 φύλλα

Αυτόματος τροφοδότης: Ναι

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

 

26-06-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

20-06-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

17-10-2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 67450/23-11-2018

Λόγω αναγραφής λάθους ημερομηνίας στην καταχώρηση της Διακήρυξης υπ’ αριθμό 67450/23-11-2018 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ (www.fdor.gr) η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λάθος εντυπώσεων, η προθεσμία υποβολής προσφορών για το Διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 67450/23-11-2018 για την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών με τίτλο: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Pathways of Accessible Heritage Tourism/Access2Heritage παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη,  27-12-2018 και ώρα 14.00.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 14-01-2019.

Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ.

12-12-2018

Διευκρινίσεις για τον υπ' αριθμό 67450 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 67450 του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Yλοποίηση των πακέτων εργασίας 2, 4 και 5 του έργου «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage)".

23-11-2018

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο:

«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Pathways of accessible heritage tourism /Access2Heritage»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

02-11-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) ηλεκτροφόρων περιφράξεων για την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής και ανθρώπου

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

25-10-2018

Διευκρινίσεις για τον υπ' αριθμό 65025 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 65025 του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα" που αφορούν το ΕΕΕΣ και την τεκμηρίωση των προσόντων της ομάδας έργου.

Δείτε προηγούμενες διευκρινήσεις εδώ.

 

Περισσότερα Άρθρα...