17-10-2018

Διευκρινίσεις για τον υπ' αριθμό 65025 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 65025 του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα" που αφορούν το ΕΕΕΣ και την τεκμηρίωση των προσόντων της ομάδας έργου.

 

09-10-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Έκθεση τεκμηρίωσης και προδιαγραφών

 

20-07-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για ανάθεση της υλοποίησης των παραδοτέων 1.1.2 και 1.1.3 του έργου «Pathways of accessible heritage tourism»/Access2Heritage, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

18-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη δύο πρόχειρων διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο:

Διακήρυξη 1: Σχεδιασμός – εφαρμογή – αξιολόγηση προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - Τεύχος.

Διακήρυξη 2: Σχεδιασμός και παραγωγή ηλεκτρονικής μακέτας του ΕΠΟΡ - Τεύχος.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
 
Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας των Διαγωνισμών: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 09-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.,
Διακήρυξη 2: στις 09-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.

08-05-2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

Σχετικά με το διαγωνισμό για τη Προμήθεια Πακέτων Αντίδοτων Αντιμετώπισης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, με αρ. πρωτ. 575/28-04-2015, διευκρινίζεται ότι όσο αφορά στο υλικό και στις διαστάσεις του αδιάβροχου κυτίου που ζητείται στις προδιαγραφές αφήνεται στην ευχέρεια των υποψηφίων αναδόχων, με τη προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται τουλάχιστον στεγανότητα IPΧ3 και ο απαραίτητος χώρος για τα υπόλοιπα είδη της εν λόγω προμήθειας.

08-05-2015

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Σχετικά με το διαγωνισμό για τη Προμήθεια Συστήματος Παρακολούθησης Άγριας Πανίδας, με αρ. πρωτ. 573/28-04-2015, διευκρινίζεται ότι η "εξωτερική θήκη" που αναφέρεται στις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές δεν αφορά στο "κουτί ασφαλείας" (security box).

07-05-2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Σχετικά με το διαγωνισμό για τη Προμήθεια Συστήματος Παρακολούθησης Άγριας Πανίδας, με αρ. πρωτ. 573/28-04-2015, διευκρινίζεται ότι το χρώμα της αδιάβροχης εξωτερικής θήκης της αυτόματης καταγραφικής κάμερας μπορεί να  είναι οποιοδήποτε πέρα από το χρώμα παραλλαγής, το οποίο αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προκήρυξης, σε περίπτωση που δεν διατίθεται από την κατασκευαστική εταιρεία.

28-04-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013), ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη τριών πρόχειρων διαγωνισμών προμηθειών με αντικείμενο:

Διακήρυξη 1: Προμήθεια αυτόματων μελισσοκομικών ζυγαριών

Διακήρυξη 2: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας

Διακήρυξη 3: Προμήθεια πακέτων αντίδοτων αντιμετώπισης δηλητηριασμένων δολωμάτων

 

 Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 14-05-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ.,

Διακήρυξη 2: στις 14-05-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.,

Διακήρυξη 3: στις 15-05-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.,


Διακήρυξη προμήθειας αυτόματων μελισσοκομικών ζυγαριών - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας πακέτων αντίδοτων αντιμετώπισης δηλητηριασμένων δολωμάτων - Τεύχος

02-03-2015

ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 27-02-2015 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 273/26-02-2015

Ανακαλείται η από 27/02/2015 εκ παραδρομής διευκρίνιση, που αφορά την «Προμήθεια εξήντα (60) κάδων απορριμμάτων μη – ανοιγόμενων από αρκούδες και δεκαπέντε ανταλλακτικών καπακιών», δεδομένου ότι η «μέθοδος ασφάλειας στου κάδους» που περιγράφεται στην σελ. 4 της διακήρυξης δεν είναι ενδεικτική, αλλά αποκλειστική.

27-02-2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 273/26-02-2015

Στη διακήρυξη που αφορά την «Προμήθεια εξήντα (60) κάδων απορριμμάτων μη-ανοιγόμενων από αρκούδες και δεκαπέντε (15) ανταλλακτικών καπακιών»,  στο τμήμα «Αντικείμενο – Προδιαγραφές Προμήθειας» στη σελίδα 4 όπου αναφέρεται η «Μέθοδος ασφάλειας στους κάδους» διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ενδεικτική μέθοδο ασφάλειας στους κάδους.

Περισσότερα Άρθρα...