26-02-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013), ανακοινώνει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμου προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια εξήντα (60) κάδων απορριμμάτων μη-ανοιγόμενων από αρκούδες και δεκαπέντε (15) ανταλλακτικών καπακιών".

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού:

στις 20-03-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.,

Διακήρυξη Προμήθειας εξήντα (60) κάδων απορριμμάτων μη-ανοιγόμενων από αρκούδες και δεκαπέντε (15) ανταλλακτικών καπακιών - Τεύχος

25-02-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013), ανακοινώνει τη διακήρυξη τριών πρόχειρων διαγωνισμών προμηθειών με αντικείμενο:

Διακήρυξη 1: Προμήθεια αυτόματων μελισσοκομικών ζυγαριών

Διακήρυξη 2: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας

Διακήρυξη 3: Προμήθεια πακέτων αντίδοτων αντιμετώπισης δηλητηριασμένων δολωμάτων

 

 Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 18-03-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.,

Διακήρυξη 2: στις 18-03-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.,

Διακήρυξη 3: στις 19-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.,


Διακήρυξη προμήθειας αυτόματων μελισσοκομικών ζυγαριών - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας πακέτων αντίδοτων αντιμετώπισης δηλητηριασμένων δολωμάτων - Τεύχος

16-02-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο "Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές"

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού : στις 12-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές - Τεύχος

09-12-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1499/20-05-2014 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» στον άξονα προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», ανακοινώνει τη διακήρυξη απευθείας ανάθεσης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων στην έδρα του ΦΔΟΡ»

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: 15-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00πμ,

Διακήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στην έδρα του ΦΔΟΡ - Τεύχος

 

24-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: Καταγραφή και παρακολούθηση γνώσεων και στάσεων κοινωνικών ομάδων.
 
Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού : στις 15-12-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00μμ.

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Καταγραφή και παρακολούθηση γνώσεων και στάσεων κοινωνικών ομάδων - Τεύχος

14-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1499/20-05-2014 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» στον άξονα προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», ανακοινώνει τη διακήρυξη απευθείας αναθέσης προμηθειών με αντικείμενο:

Προμήθεια πινακίδων

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: 21-11-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη προμήθειας πινακίδων - Τεύχος

 

12-11-2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του

Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει επαναληπτική διακήρυξη δύο απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

Διακήρυξη 1: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας

Διακήρυξη 2: Προμήθεια λογισμικού παρακολούθησης έργου


Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 03-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 03-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ,


Διακήρυξη προμήθειας συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας λογισμικού παρακολούθησης έργου - Τεύχος

12-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1499/20-05-2014 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» στον άξονα προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», ανακοινώνει τη διακήρυξη δύο απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

Διακήρυξη 1: Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου έδρας ΦΔΟΡ

Διακήρυξη 2: Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού


Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 19-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 19-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μμ


Διακήρυξη Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου έδρας ΦΔΟΡ - Τεύχος

Διακήρυξη Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού - Τεύχος

11-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: Παραγωγή οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ.

 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού : στις 02-12-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μμ.

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Παραγωγή οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ - Τεύχος

11-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 1499/20-05-2014 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης ΦΠ1.1_1.2/2014 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» στον άξονα προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», ανακοινώνει τη διακήρυξη τριών απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

 Διακήρυξη 1: Προμήθεια στεγάστρου parkingγια την έδρα του ΦΔΟΡ

Διακήρυξη 2: Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων

Διακήρυξη 3: Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων στην έδρα του ΦΔΟΡ

 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 18-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 18-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ,

Διακήρυξη 3: στις 18-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 02.00μμ,


Διακήρυξη προμήθειας στεγάστρου parking για την έδρα του ΦΔΟΡ - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας και εγκατάστασης κουφωμάτων στην έδρα του ΦΔΟΡ - Τεύχος

 

Περισσότερα Άρθρα...