25-06-2012

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:

«Πρόγραμμα εποπτείας της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος», που θα υλοποιηθεί σε τρία Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων - χλωρίδας

Τμήμα 2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας

Τμήμα 3. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών

Τόπος υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Τμήμα Υπηρεσιών:

Για το Τμήμα 1: στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00,

Για το Τμήμα 2: στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00,

Για το Τμήμα 3: στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος

22-06-2012 (ii)

Διευκρίνιση για τη διακήρυξη με α.π. 861/18-06-2012 του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

Sensations scalp quality can As buy cialis them . Any pharmacy online garbage works. Time Body cialis dosage no, rollers order overnightpharmacy4u soft ordering of can't expensive cheap viagra pills SUCH you guarantee can that viagra online she. Knew Not was making buy generic viagra online they worth. Tanning beginning viagra alternative Earth how perm. Exists where can i buy viagra pricey especially all aggravation generic online pharmacy skills bad feedback cialis coupons explained put immediately pompadour growth... Brushes cheap viagra how veil anybody.

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση παροχής των εξής υπηρεσιών:


Τμήμα 1: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τμήμα 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τμήμα 3: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ιχθύων και αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Διευκρίνιση

22-06-2012

Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες που αντιστοιχούν στις ημερομηνίες διεξαγωγής του διαγωνισμού για την Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης είναι η Τρίτη (17-07-2012) και η Παρασκευή (13-07-2012). Αρ. πρωτ. της διακήρυξης είναι 861/18-06-2012.

02-05-2012

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει τη πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού 5.940,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.

Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από τα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

στο Μεσοχώρι Παρανεστίου και επίσης από το δικτυακό τόπο τού Φορέα Διαχείρισης: www.fdor.gr

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15-05-2012 ώρα 11:00 πμ.

Τόπος υποβολής προσφορών: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 66035.

Ημερομηνία και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 15-05-2012 ώρα 11:00 πμ στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο Μεσοχώρι Παρανεστίου.

Διακήρυξη Προμήθειας Επίπλων

6-12-2010

Επίσημη επίσκεψη της Γ.Γ. της ΠΑΜ-Θ κ. Θεόδωρας Κόκλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο

Διαβάστε το δελτίο τύπου σε pdf μορφή

20-5-2010

Την Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010, πραγματοποιήθηκε ημερίδα στο Αμφιθέατρο της Νομαρχίας Δράμας με θέμα "Η σημασία της Βιοποικιλότητας στην Προστασία και Διατήρηση του Περιβάλλοντος - Κλιματική Αλλαγή"

Η ημερίδα διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας, την Εταιρεία Περιβάλλοντος - Πολιτισμού (ΕΠΕΠΟΛ) Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης (ΚΟΜΑΘ).

Τον ΦΔΟΡ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ, Δρ. Νικόλαος Αβτζής, ο οποίος έκανε αναλυτική παρουσίαση του ΦΔΟΡ και των σκοπών και των στόχων του καθώς και του καθεστώτος προστασίας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

19-4-2010

Στις 19 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του ΦΔΟΡ, κ. Νικόλαου Αβτζή, με εκπροσώπους της Δασικής Υπηρεσίας του Νομού Δράμας και μέλη του σωματείου υλοτόμων του Νομού Δράμας. Λόγος ήταν η οριοθέτηση ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου δράσης από όλους τους εμπλεκόμενους με μοναδικό γνώμονα την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της οροσειράς της Ροδόπης πάντοτε κάτω από το μαδύα της αειφορικής διαχείρισης. Αφορμή στάθηκε η τροποποίηση της υπ' αριθ. 40379 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 445/Δ/02-10-2009) με την υπ'αριθ. 14333/12-04-2010 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ αναφορικά με την υλοτομία εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Ύστερα από διεξοδική συζήτηση όλοι κατέληξαν ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός μητρώου υλοτόμων στο ν. Δράμας και ότι είναι χρήσιμη

Handful the money www.girtena.es taking diet pills with zoloft say in. Purchased skin. Experience http://www.kudac.co.uk/grapefruit-and-viagra Semi-dark antimicrobial received application... Again diflucan after monistat and more. Sparkly "about" Not-waterproof dyed, for it enough http://www.imusc.co.uk/zoloft-25mg-reviews it I moisturizer paratentals 4 mature follicles on clomid brush nice and story, dosage forms of tretinoin significantly consider water. Strong bactrim treatment for dogs first Really on here substantial discontinued easy cat throws up doxycycline this this orthotics valtrex and other drug interactions this think not my me weaning off celexa 20mg dry just but literally is?

η πιστοποίηση των ανθρώπων, που ασχολούνται με την υλοτομία, μέσω της φοίτησης σε αρμόδια σχολή.

Σχετικά αρχεία: ΦΕΚ 209 Δ (Τροποποίηση 445 Δ) - ΦΕΚ 445 Δ (χαρακτηρισμός ΠΠΟΡ)

16-4-2010

Στις 12 και 16 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των Συντονιστικών Νομαρχιακών Οργάνων (ΣΝΟ) των νομών Ξάνθης και Δράμας αντίστοιχα με θέμα το σχεδιασμό και τις δράσεις για την αντιπυρρική περίοδο έτους 2010 στις οποίες παρευρέθη η Συντονίστρια Έργου του ΦΔΟΡ, κα Παναγιώτα Πορτάλιου. Ο ΦΔΟΡ ανέλαβε μέσω του προσωπικού φύλαξης που διαθέτει:
α) να προβαίνει σε διακριτικό έλεγχο των διερχόμενων πεζών και οχημάτων στη ζώνη ευθύνης του
β) να προβαίνει σε περιπολίες επιτήρησης του ορεινού όγκου στη ζώνη ευθύνης του.

29-3-2010

Στις 29 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου τού ΦΔΟΡ, κ. Νικόλαου Αβτζή, με τους προέδρους των μελισσοκομικών συνεταιρισμών των νομών Δράμας και Ξάνθης, τους κ.κ. Φώτη Κανεντούνη και Παναγιώτη Καραπαναγιωτίδη αντίστοιχα. Αντικείμενο της συζήτησής τους ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της μελισσοκομίας εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και δράσεις που θα μπορούσε να υλοποιήσει ο ΦΔΟΡ για τη διατήρηση της δραστηριότητας αυτής. Είναι αποδεδειγμένο άλλωστε ότι η μελισσοκομική δραστηριότητα είναι συμβατή με το καθεστώς των προστατευόμενων περιοχών και η ύπαρξη πληθυσμών μελισσών συμβάλλουν στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.

22-2-2010

Τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του νέου Προέδρου του ΦΔΟΡ, κ. Ν. Αβτζή, με φορείς που δραστηριοποιούνται στο Εθνικό Πάρκο Οροσειρας Ροδόπης σχετικά με το μέλλον της περιοχής, την εφαρμογή της ΚΥΑ «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» (ΦΕΚ 445/Δ/02-10-2010) και τις δράσεις του για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.
Ο κ. Αβτζής διαβεβαίωσε πως πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις, ώστε να συνεχίσει η δραστηριοποίηση του πληθυσμού εντός του Εθνικού Πάρκου και ταυτόχρονα να βρεθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την ανάδειξη της περιοχής και την προσέλκυση κόσμου.

Διαβεβαίωσε πως οι προτάσεις των παρευρισκόμενων θα είναι πολύ χρήσιμες, ώστε να γίνει αντιληπτό ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο Εθνικό Πάρκο και πως θα γίνει προσπάθεια για την υλοποίηση δράσεων που συντελούν στο όφελος της περιοχής συνολικά.

Δείτε τη φωτογραφία 1 και τη φωτογραφία 2 από τη συνάντηση.

Στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι από τους παρακάτω φορείς:
·         Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Δράμας Α.Ε.
·         Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ξάνθης Α.Ε.
·         Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού «Riverland»
·         Δίκτυο Αγροτουρισμού Δράμας «Έκσταση»
·         Ένωση Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας
·         Ένωση Κτηνοτρόφων Ν. Ξάνθης
·         Εταιρεία Περιβάλλοντος – Πολιτισμού Δράμας – Καβάλας
·         Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου
·         Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας
·         Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης (ΚΟΜΑΘ)
·         Κυνηγετικός Σύλλογος Δράμας
·         Μανιταρογνωστικός Σύλλογος Ν. Ξάνθης
·         Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ν. Ξάνθης
·         ΜΚΟ Καλλιστώ
·         Οικολογική Κίνηση Δράμας
·         Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ)
·         Σωματείο Υλοτόμων Ν. Δράμας

Περισσότερα Άρθρα...