04-06-2013

Ενημέρωση του Φορέα Διαχείριση Οροσειράς Ροδόπης για τα "ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ"

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 ο Αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος, πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα τα «ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ» με την ιδιότητά του ως φυτοϋγειονομικός ελεγκτής του Δασαρχείου Δράμας. Ο όρος «ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ» αναφέρεται σε έντομα, μύκητες ή μικροοργανισμούς που προσβάλλουν τα φυτά προκαλώντας τη νέκρωσή τους. Οι συγκεκριμένοι παθογόνοι οργανισμοί προέρχονται από χώρες του εξωτερικού και είναι πιθανή η μεταφορά τους στην Ελλάδα τυχαία μέσω εισαγωγής ξυλείας. Η σχετικά απότομη μεταφορά των προαναφερόμενων οργανισμών εκτός της φυσικής τους εξάπλωσης, λόγω της απουσίας παραγόντων που εμποδίζουν την υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού τους, παράλληλα με την αδυναμία άμεσης προσαρμογής των φυτών στο νέο εχθρό, αποτελεί αιτία τεράστιων καταστροφών καλλιεργειών, αλλά και δασών.
Την παρουσίαση παρακολούθησε το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και σκοπό είχε την επαγρύπνηση των στελεχών του, κατά την καθημερινή τους εποπτεία εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, έτσι ώστε να συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων κρουσμάτων κάποιου ή κάποιων από τα παθογόνα καραντίνας. Μεταξύ άλλων παθογόνων ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Bursaphelenchus xilophilus (νηματώδης σκώληκας των κωνοφόρων) που ήδη έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε δάση στην Πορτογαλία και Ισπανία καθώς και στα Anoplophora chinensim, Dendroctonus micans, Gibberella cincinata, Gilpinia hercyniae, Ips amitinus, Ips cembrae, Ips duplicates και Ceratocystis fimbriata platani.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δάση της Ελλάδας και ιδιαίτερα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης δεν έχει παρουσιασθεί κρούσμα από οποιοδήποτε παθογόνο καραντίνας. Ωστόσο η Δασική Υπηρεσία είναι σε επιφυλακή με τη χρήση ειδικών παγίδων στα δάση, πραγματοποιώντας συστηματικές δειγματοληψίες και ελέγχους σε σημεία εισόδου προϊόντων ξυλείας σε όλη τη χώρα για ενδεχόμενη εμφάνιση κάποιου παθογόνου.