30-09-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη τεσσάρων (4) πρόχειρων διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο:

 

Διακήρυξη 1: Διάσωση πληροφοριών της ιστορίας της βλάστησης του ΕΠΟΡ

Διακήρυξη 2: Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων (Υποέργο 7)

Διακήρυξη 3: Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές

Διακήρυξη 4: Παραγωγή οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ

 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 21-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 22-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 3: στις 23-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 4: στις 24-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μμ,


Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Διάσωση πληροφοριών της ιστορίας της βλάστησης του ΕΠΟΡ - Τεύχος

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων (Υποέργο 7) - Τεύχος

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές - Τεύχος

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Παραγωγή οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ - Τεύχος