12-11-2014

  • Εκτύπωση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του

buy viagra buy cialis viagra cut pills in half viagra online generic cialis cialis price buy cialis buy cialis online generic cialis buy viagra online viagra cost cialis online

Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει επαναληπτική διακήρυξη δύο απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

Διακήρυξη 1: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας

Διακήρυξη 2: Προμήθεια λογισμικού παρακολούθησης έργου


Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 03-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 03-12-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ,


Διακήρυξη προμήθειας συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας λογισμικού παρακολούθησης έργου - Τεύχος