08-05-2015

  • Εκτύπωση

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

Σχετικά με το διαγωνισμό για τη Προμήθεια Πακέτων Αντίδοτων Αντιμετώπισης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, με αρ. πρωτ. 575/28-04-2015, διευκρινίζεται ότι όσο αφορά στο υλικό και στις διαστάσεις του αδιάβροχου κυτίου που ζητείται στις προδιαγραφές αφήνεται στην ευχέρεια των υποψηφίων αναδόχων, με τη προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται τουλάχιστον στεγανότητα IPΧ3 και ο απαραίτητος χώρος για τα υπόλοιπα είδη της εν λόγω προμήθειας.