12-06-2020

  • Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών γιατον ΦΔΟΡ για το οικονομικό έτος 2019.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.