Άρθρα

28-08-2018

Ψάχνοντας νυχτερίδες στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης -  Ιούλιος 2018

 

Ο ΦΔΟΡ, το διάστημα από 22 έως 27 Ιουλίου 2018 πραγματοποίησε με επιτυχία, την τρίτη αποστολή της έρευνας ειδών χειροπτέρων (νυχτερίδων) στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης που έχει ξεκινήσει από τον Μάιο και συνεχίστηκε τον Ιούνιο αυτού του έτους.

Σε αυτήν αποστολή ερευνήθηκε η δυτική πλευρά του Εθνικού Πάρκου, αλλά και γνωστά καταφύγια της ανατολικής πλευράς. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε παρέμεινε η ίδια, με επιθεώρηση γνωστών καταφυγίων (γέφυρες, σπήλαια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, οχυρά, τούνελ) και θέσεων τροφοληψίας σε παραποτάμια δάση. Επίσης, καταγράφηκαν τα είδη και παγιδεύτηκαν, όπου επιτρεπόταν, με ειδικό εξοπλισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σπήλαιο «Κροκόδειλος» στην ευρύτερη περιοχή της Σταυρούπολης στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο τα είδη που σχηματίζουν αποικίες Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale και το τρωτό είδος, σύμφωνα με την IUCN Red List, Myotis capaccinii.

Στην αποστολή συνελήφθησαν συνολικά 11 διαφορετικά είδη νυχτερίδων μεταξύ των οποίων τα Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus ferrumequinum, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pygmaeus, κα. Στα είδη που συλλήφθηκαν προσδιορίστηκε το είδος, το φύλο και η ηλικία του κάθε ατόμου ενώ παράλληλα λήφθηκαν μετρήσεις διαφόρων βιομετρικών χαρακτηριστικών. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας «Bat Conserve» που υλοποιεί το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. λήφθηκε γενετικό υλικό.

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δρ. Χαράλαμπο Αλιβιζάτο και την κα Μαρία Παναγιωτοπούλου για την πολύτιμη συμβολή τους στη μελέτη των ειδών νυχτερίδων του ΕΠΟΡ. Επίσης, ευχαριστεί θερμά τη ΔΕΗ ΑΕ για τη φιλοξενία στις εγκαταστάσεις της.