Takis

Name:

Takis

Address: Sidironero, Drama
Owner’s name: Kalantidis Dimitrios
Type of restaurant: Tavern
Contact: (+30) 25210 91288
Photos: