To Steki ton Kinigon

Name:

To Steki ton Kinigon

Address: Mikromilia, Drama
Owner’s name: Tourgaidis Stergios
Type of restaurant: Tavern (& rooms to let)
Contact: (+30) 25230 23435
Photos: