Philoxenia

Name:

Philoxenia

Address: Paranesti, Drama
Owner’s name: Georgiadou Nitsa, Georgiadou Voula
Type of accommodation: Hotel
Contact: (+30) 25420 22001 - 2
Website: http://www.philoxeniadrama.gr
Photos: