Μανιτάρια

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΥΚΗΤΩΝ ΕΠΟΡ

A/A

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Agaricus arvensis Schaeff.

Αγαρικό το αρουραίο


Agaricus campestrisL.

Αγαρικό το κηπευτικό


Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer (syn. Agaricus macrosporus)

 


Agaricus silvaticus Schaeff.

Αγαρικό το άγριο


Agaricus squarrosus Oeder

Φολιώτα η λεπιδωτή


Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck

Αγαρικό το δασόβιο


Albatrellus subrubescens (Murrill) Pouzar

Αλμπατρέλλος ο ερυθρωπός


Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel

Αλεούρια η πορτοκαλόχρωμη


Amanita caesarea (Scop.) Pers.

Αμανίτης ο καισαρικός

10  

Amanita citrina (Schaeff.) Pers.

Αμανίτης ο κίτρινος

11  

Amanita muscaria (L.) Lam.

Αμανίτης ο μυγοκτόνος

12   

Amanita pantherina (DC.) Krombh.

Αμανίτης ο πάνθηρας

13   

Amanita phalloides Secr.

Αμανίτης ο φαλλοειδής

14   

Amanita rubescens Pers.

Αμανίτης ο ερυθρωπός

15   

Amanita vittadinii (Moretti) Vittad.

Αμανίτης του Vittadinii

16    

Amanita vaginata (Bull.) Lam.

Αμανίτης ο κολεοφόρος

17    

Antrodia serialis (Fr.) Donk

Αντρόδια η γραμμική

18    

Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst.

 

19    

Apiognomonia errabunda (Roberge) Höhn.

 

20    

Arcyria incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.

Αρκυρία η σαρκόχρωμη

21    

Arcyria nutans (Bull.) Grev.

 

22    

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.

Αρμιλλάρια η μελιτόχρωμη

23    

Armillaria solidipes Peck(syn. Armillaria ostoyae)

 

24    

Armillaria tabescens (Scop.) Emel

 

25    

Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson

Ασκοκορύνη η σαρκώδης

26    

Ascodichaena rugosa Butin

 

27    

Aspergillus sydowii (Bainier & Sartory) Thom & Church

Δισπορέλλα η κίτρινη

28    

Auricularia auricula-judae (Bull.) J. Schröt.

Αουρικουλάρια η ωτιόμορφη

29    

Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze

 

30     

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.

Μπερκαντέρα η μαυρωπή

31     

Boletus aereus Bull.

Βωλίτης ο χαλκόχρωμος

32     

Boletus edulis Bull.

Βωλίτης ο εδώδιμος

33     

Boletus luridus Schaeff. var. luridus

Βωλίτης ο βρώμικος

34     

Boletus pinophilus Pilát & Dermek

Βωλίτης ο πευκόβιος

35     

Bovista nigrescens Pers.

Μποβίστα η μαυρίζουσα

36     

Bovista plumbea Pers.

Μποβίστα η μολυβδόχρωμη

37     

Calocera cornea (Batsch) Fr.

Καλοκέρας το κερατοειδές

38     

Calocera viscosa (Pers.) Fr.

Καλοκέρας το κολλώδες

39     

Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck

Λυκόπερδο το αγγειόμορφο

40     

Calvatia utriformis (Bull.) Jaap

 

41     

Cantharellus cibarius Fr.

Κανθαρίσκος ο βρώσιμος

42     

Cantharellus lutescens (Pers.) Fr.

 

43     

Cantharellus tubaeformis Fr.

 

44     

Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr. var. fruticulosa

Κερατιομύξα η θαμνοειδής

45     

Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. & Ryvarden

 

46     

Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga

Χλωρόφυλλο το αγαρικοειδές

47     

Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill.

Χρωγόμφιος ο λαμπροκόκκινος

48     

Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk

Κλαβαριάδελφος ο γλωσσοειδής

49     

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

Κλαβαριάδελφος ο γουδοχερόμορφος

50     

Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk

Κλαβαριάδελφος ο κολοβός

51    

Clavulina coralloides (L.) J. Schröt.

 

52    

Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt.

Κλαβουλίνα η ρυτιδωμένη

53    

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar

Κλιμακοκύστη η βόρεια

54    

Clitocybe connata (Schumach.) Gillet

Λειόφυλλο το συμφυές

55    

Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm.

 

56    

Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.

Κλιτοκύβη η νεφελώδης

57    

Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.

Κλιτοκύβη η αρωματική

58     

Coccomyces coronatus (Schumach.) De Not.

 

59     

Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm.

 

60     

Coltricia perennis (L.) Murrill

 

61     

Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst.

 

62     

Conocybe pubescens (Gillet) Kühner

 

63     

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys

Κοπρίνος ο κοκκώδης

64     

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.

Κοπρίνος  δασύτριχος, Κοπρίνος ο κομήτης

65     

Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr.

Κορτινάριος ο λευκοϊόχρωμος

66     

Cortinarius anomalus (Fr.) Fr.

 

67     

Cortinarius cinnamomeus (L.) Gray

Κορτινάριος ο κανελλόχρωμος

68     

Cortinarius malicorius Fr.

 

69     

Cortinarius polymorphus Rob. Henry

 

70     

Cortinarius purpurascens Fr.

Κορτινάριος ο πορφυρός

71     

Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet

Κορτινάριος ο βαθυκοκκινωπός

72     

Cortinarius subtortus (Pers.) Fr.

 

73     

Cortinarius vibratilis (Fr.) Fr.

 

74     

Craterellus cornucopioides (L.) Pers.

Κρατερέλλος ο χωνοειδής

75     

Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.

Κρεπιδοτός ο ποικίλος

76     

Crucibulum crucibuliforme (Scop.) V.S. White

Κρουσίβουλο το λείο

77    

Cystolepiota adulterina (F.H. Møller) Bon

Κυστολεπιότα η ψεύτικη

78     

Daedalea quercina (L.) Pers.

 

79     

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. var. confragosa

 

80     

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer

 

81     

Dasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv.

 

82     

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr.

Διάτρυπο το δισκόμορφο

83     

Diatrype stigma (Hoffm.) Fr.

 

84     

Discina ancilis (Pers.) Sacc.

 

85     

Durandiella gallica M. Morelet

 

86     

Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora

 

87     

Elaphomyces muricatus Fr.

 

88     

Flammulaster carpophilus (Fr.) anon.var. carpophilus

 

89     

Fomes fomentarius (L.) Fr.

Φόμης ο εύφλεκτος

90     

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.

Φομίτοψη η πευκόβια

91    

Fuligo septica (L.) F.H. Wigg.var. septica

Φούλιγκο το επταπλό

92     

Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk. (syn. Ganoderma applanatum)

Γανόδερμα το επίπεδο

93     

Ganoderma carnosum Pat.

Γανόδερμα το σαρκώδες

94     

Geastrum fimbriatum Fr.

Γαίαστρο το κοκκινωπό

95     

Gloeophyllum odoratum (Wulfen) Imazeki

 

96     

Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.

Γλοιόφυλλο το φραχτόφιλο

97     

Gloeophyllum trabeum (Pers.) Murrill

 

98     

Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.

Γομφίδιος ο γλοιώδης

99     

Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire

Γυμνόπιλος ο διεισδυτικός

100    

Gymnopus androsaceus (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen

Μαράσμιος ο νανοφυής

101    

Gymnopus fusipes (Bull.) Gray

 

102    

Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter

 

103    

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.

Γυρομίτρα η εδώδιμη

104    

Gyromitra infula (Schaeff.) Quél.

Γυρομίτρα η διαδηματοφόρος

105    

Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev & Singer

 

106    

Helvella acetabulum (L.) Quél.

Ελβέλλα η δισκόμορφη

107   

Helvella lacunosa Afzel.

Ελβέλλα η λακουβωτή

108   

Hericium coralloides (Scop.) Pers. (syn. Hericium clathroides )

Ερίκιο το κοραλλοειδές

109  

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

Ετεροβασίδιο το πολυετές

110  

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker

 

111  

Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst.

Υδνέλλο το κυψελιδωτό

112   

Hydnum repandum L.

Ύδνο το κυρτό

113   

Hydnum rufescens Pers.

Ύδνο το κοκκινωπό

114   

Hygrocybe ceracea (Wulfen) P. Kumm.

 

115   

Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm.var. psittacina

 

116   

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire

Υγροφόροψη η πορτοκαλόχρωμη

117   

Hygrophorus cerasinus Berk.

 

118   

Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.

Υγροφόρος ο χρυσόδοντος

119   

Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr.

Υγροφόρος ο κατάλευκος

120   

Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.

Υφόλωμα το καπνοειδές

121   

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.var. fasciculare

Υφόλωμα το θυσανώδες

122   

Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm.

 

123   

Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f.

Υπόξυλο το φραουλόμρφο

124   

Hypsizygus tessulatus (Bull.) Singer

Υψίζυγος ο ψηφιδωτός

125   

Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead

 

126   

Inocybe geophylla (Sowerby) P. Kumm. var. geophylla

Ινοκύβη η γαιόφυλλη 

127  

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (syn. Ischnoderma resinosum)

 Ισχνόδερμα το ρητινώδες

128  

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.

Φολιώτα η ευμετάβλητη

129  

Laccaria amethystina Cooke

Λακάρια η αμεθύστινη

130  

Laccaria bicolor (Maire) P.D. Orton

Λακάρια η δίχρωμη

131  

Laccaria fraterna (Sacc.) Pegler

 

132  

Laccaria laccata (Scop.) Cooke

Λακάρια η βαμμένη

133  

Laccaria tortilis (Bolton) Cooke

Λακάρια η στρεβλή

134  

Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis

Λαχνέλλουλα η κομψή

135  

Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Pat.

 

136  

Lactarius aurantiacus (Pers.) Gray

 

137  

Lactarius blennius (Fr.) Fr.

Λακτάριος ο γλοιώδης

138  

Lactarius deliciosus (L.) Gray

Λακτάριος ο νόστιμος

139  

Lactarius deterrimus Gröger

Λακτάριος ο χείριστος

140  

Lactarius musteus Fr.

 

141  

Lactarius piperatus (L.) Pers.

Λακτάριος ο πιπεράτος

142  

Lactarius pubescens Fr.

Λακτάριος ο χνουδωτός

143  

Lactarius quietus (Fr.) Fr.

Λακτάριος ο μοναχικός

144  

Lactarius rufus (Scop.) Fr.

Λακτάριος ο κοκκινωπός

145  

Lactarius subdulcis (Pers.) Gray

 

146  

Lactarius torminosus (Schaeff.) Pers.

 

147  

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill

Κοτόπουλο του δάσους

148   

Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer

 

149   

Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell

 

150   

Lenzites betulina (L.) Fr.

Λενζίτης ο σημυδόφιλος

151   

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm.

Λεπιότα η ασπιδοειδής

152   

Lepiota oreadiformis Velen.

 

153   

Lepista nuda (Bull.) Cooke

Λεπίστα η γυμνή

154   

Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge & Spooner var. squamosus

 

155   

Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer

 

156   

Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer

Λευκοπάξιλλος ο γιγάντιος

157   

Lirula nervisequa (DC.) Darkervar. nervisequa

 

158   

Lophodermium piceae (Fuckel) Höhn.

 

159   

Lycogala epidendrum (L.) Fr.

Λυκόγαλα το επίδενδρο

160   

Lycoperdon echinatum Pers.

Λυκόπερδο το αχινοειδές

161   

Lycoperdon mammaeforme Pers.

 

162   

Lycoperdon molle Pers.

 

163   

Lycoperdon nigrescens Wahlenb.

 

164   

Lycoperdon perlatum Pers.

Λυκόπερδο το πλατύ

165   

Lycoperdon pyriforme Schaeff.

Λυκόπερδο το αχλαδόμορφο

166   

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer

Λειόφυλλο το "κατά δεκάδες"

167   

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser

 

168   

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer

Μακρολεπιότα η μαστιδοειδής

169   

Macrolepiota procera (Scop.) Singervar. procera

Μακρολεπιότα η υψηλή

170   

Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer

Μαράσμιος ο επικλάδιος

171   

Marasmius oreades (Bolton) Fr.

Μαράσμιος των Νυμφών

172   

Marasmius rotula (Scop.) Fr.

Μαράσμιος ο στρογγυλωπός

173   

Marssoniella juglandis (Lib.) Höhn.

 

174    

Mycena alcalina (Fr.) P. Kumm.

Μυκήνη η αλκαλική

175    

Mycena arcangeliana Bres.

 

176    

Mycena capillaripes Peck

 

177   

Mycena crocata (Schrad.) P. Kumm.

Μυκήνη η κροκοκίτρινη

178   

Mycena epipterygia (Scop.) Gray

Μυκήνη η επιπτερυγιοφόρος

179   

Mycena galericulata (Scop.) Gray

Μυκήνη η κρανοφόρος

180    

Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. var. galopus

Μυκήνη η γαλακτόποδη

181   

Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm.

Μυκήνη η αιματόποδη

182    

Mycena inclinata (Fr.) Quél.

Μυκήνη η κεκλιμένη

183    

Mycena maculata P. Karst.

 

184    

Mycena pearsoniana Dennis ex Singer

 

185    

Mycena polygramma (Bull.) Gray

Μυκήνη η πολύγραμμη

186    

Mycena pura (Pers.) P. Kumm.

Μυκήνη η καθαρή

187    

Mycena rosea Gramberg

Μυκήνη η ροδόχρωμη

188    

Mycena rosella (Fr.) P. Kumm.

 

189    

Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle

Μαράσμιος ο σκορδάτος

190    

Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin

 

191    

Neobulgaria pura (Pers.) Petr.var. pura

Νεοβουλγάρια η καθαρή

192    

Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst.

Ονία η χνουδωτή

193    

Otidea onotica (Pers.) Fuckel

 

194    

Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn.

Ουδεμανσιέλλα η γλοιώδης

195    

Panellus mitis (Pers.) Singer

Πανέλλος ο μαλακός

196    

Panellus serotinus (Pers.) Kühner

 

197   

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.

Πανέλλος ο στυπτικός

198   

Helvella acetabulum (L.) Quél.

Παξίνα η δισκόμορφη

199   

Peniophora quercina (Pers.) Cooke

Πενιοφόρα η δρυόφιλη

200   

Peridermium oblongisporium Fuckel

 

201   

Peziza micropus Pers.

Πεζίζα η βραχύποδη

202    

Peziza repanda Pers.

Πεζίζα η κυρτή

203    

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

Φαίολος ο Σβανίτσειος

204    

Phallus impudicus L.var. impudicus

Φαλλός ο αναίσχυντος

205    

Phellinus badius (Cooke) G. Cunn.

 

206    

Phellinus igniarius (L.) Quél.

Φελλίνος ο πυρίτης

207    

Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä

Φελλίνος ο φυματώδης

208     

Phlebia radiata Fr.

Φλέβια η ακτινωτή

209    

Pholiota adiposa (Batsch) P. Kumm.

Φολιώτα η παχιά

210     

Pholiota elegans Jacobsson

 

211    

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm.

Φολιώτα η φλογώδης

212    

Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.

Πιπτόπορος ο σημυδόφιλος

213    

Pleurotus eryngii (DC.) Quél. var. eryngii

 

214    

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.

 

215    

Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm.

Πλούτος ο ελαφόχρωμος

216    

Pluteus petasatus (Fr.) Gillet

 

217    

Polyporus brumalis (Pers.) Fr.

Πολύπορος ο χεμερινός

218    

Polyporus ciliatus Fr.

Πολύπορος ο βλεφαριδωτός

219    

Polyporus melanopus (Pers.) Fr.

 

220     

Polyporus squamosus (Huds.) Fr.

Πολύπορος ο λεπιδωτός

221    

Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr.

 

222    

Polyporus varius (Pers.) Fr.

Πολύπορος ο ποικίλος

223    

Postia caesia (Schrad.) P. Karst.

Τυρομύκης ο γκριζογάλαζος

224    

Postia stiptica (Pers.) Jülich

 

225    

Psathyrella bipellis (Quél.) A.H. Sm.

 

226    

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire

Ψαθυρέλλα η Καντολεάνειος

227    

Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton

 

228    

Psathyrella squamosa (P. Karst.) M.M. Moser

Ψαθυρέλλα η λεπιδωτή

229    

Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert (syn. Helvella crispa)

 

230    

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst.

Ψευδοΰδνο το ζελατινοειδές

231   

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.

Πυκνόπορος ο κινναβάρινος

232   

Ramaria abietina (Pers.) Quél.

Ραμάρια η ελατόφιλη

233   

Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.

Ραμάρια η χρυσή

234   

Ramaria botrytis (Pers.) Ricken

Ραμάρια η τσαμπιδωτή

235   

Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken var. fennica

 

236   

Ramaria flava (Schaeff.) Quél.

Ραμάρια η κίτρινη

237   

Ramaria lutea Schild

 

238   

Ramaria stricta (Pers.) Quél.

 

239   

Reticularia lycoperdon Bull.

Ρετικουλάριο το λυκόπερδο

240   

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.

 

241   

Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk

 

242   

Russula albonigra (Krombh.) Fr.

 

243   

Russula delica Fr.

Ρουσσούλα η απογαλακτισμένη

244    

Russula densifolia Secr. ex Gillet

 

245   

Russula foetens Pers.

Ρουσσούλα η δυσώδης

246   

Russula gracillima Jul. Schäff.

 

247   

Russula heterophylla (Fr.) Fr.

Ρουσσούλα η ετερόφυλλη

248   

Russula lutea (Huds.) Gray

 

249   

Russula mustelina Fr.

 

250   

Russula ochroleuca Pers.

Ρουσσούλα η ωχρόλευκη

251  

Russula viscida Kudrna

 

252   

Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst.

Σαρκόδοντος ο κεραμιδωτός

253  

Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst.

 

254  

Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk

Σχιζόπορος ο παράδοξος

255  

Scleroderma bovista Fr.

Σκληρόδερμα το βοδινό

256  

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte

Σκουτελλίνια η κυπελλοειδής

257  

Skeletocutis sp.

 

258  

Spathularia flavida Pers.

 

259  

Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss.

 

260  

Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray

Στεκχερίνο το ωχροκίτρινο

261  

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr.

Στημονίτης ο αξονικός

262  

Stereum hirsutum (Willd.) Pers.

Στέρεο το τριχωτό

263 

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.

Στροφαρία η χαλκοπράσινη

264  

Stropharia semiglobata (Batsch) Quél.

Στροφαρία η ημισφαιρική

265  

Suillus bovinus (L.) Roussel

Σουΐλλος ο βοδινός

266   

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze

 

267   

Suillus granulatus (L.) Roussel

 

268   

Suillus luteus (L.) Roussel

Σουΐλλος ο κίτρινος

269   

Suillus variegatus (Sw.) Kuntze

Σουΐλλος ο ποικίλος

270   

Tapinella atrotomentosa (Batsch) Sutara

 

271   

Thelephora terrestris Ehrh.

Θελεφόρα η γήϊνη

272   

Trametes gibbosa (Pers.) Fr.

Tραμέτης ο καμπουρωτός

273   

Thyriopsis halepensis (Cooke) Theiss. & Syd.

 

274   

Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát

 

275   

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden

 

276   

Trametes pubescens (Schumach.) Pilát

 

277   

Trametes suaveolens (L.) Fr.

 

278   

Trametes versicolor (syn. Coriolus versicolor)

Κορίολος ο πολύχρωμος

279   

Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden

Τρίχαπτο το ελατόφιλο

280   

Trichia favoginea (Batsch) Pers.

 

281   

Tricholoma argyraceum var. inocybeoides (A. Pearson) Bon

Τριχόλωμα το αργυρόχρωμο

282   

Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken

Τριχόλωμα το χρυσοκίτρινο

283   

Tricholoma persicinum (Fr.) Quél.

 

284   

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm.

Τριχόλωμα το σαπουνοειδές

285   

Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm.

 

286   

Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm.

 

287   

Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. Kumm.

Τριχόλωμα το καστανό

288   

Tricholoma virgatum (Fr.) P. Kumm.

 

289   

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer

Τριχολώμοψη η διακοσμημένη

290   

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer

Τριχολώμοψη η λαμπροκόκκινη

291   

Tryblidiopsis picea Velen.

 

292    

Tuber aestivum (Wulfen) Pers.

Τούβερ το θερινό

293    

Tuber excavatum Vittad.

 

294    

Vascellum pratense (Pers.) Kreisel

Βάσελλο το λιβαδίσιο

295    

Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr.

Βιμπρισσέα η κολοβή

296    

Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Sutara(syn. Boletus chrysenteron)

Βωλίτης ο χρυσέντερος

297    

Xerocomus moravicus (Vacek) Herink

 

298    

Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.

 

299    

Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner & Maire

Ξερομφαλίνα η καμπανοειδής

300     

Xerula pudens (Pers.) Singer

 

301     

Xerula radicata (Relhan) Dörfelt

 

302     

Xylaria hypoxylon (L.) Grev.

Ξυλάρια η υπόξυλη

303     

Xylobolus illudens (Berk.) Boidin

 

 

ΠΗΓΕΣ:

  • Δρ. Ερευνητής Στέφανος Διαμαντής (προσωπική επικοινωνία)
  • Στέφανος  Διαμαντής. (1992). Τα Μανιτάρια της Ελλάδος. Εκδόσεις "ΙΩΝ"
  • Καταγραφές εργαζόμενων ΦΔΟΡ