Χλωρίδα

Το γεγονός ότι η περιοχή της Ροδόπης δεν «πάγωσε» την περίοδο των παγετώνων κατά την Πλειστόκαινο περίοδο την καθιστά ένα βοτανικό παράδεισο από άποψη ποικιλότητας ειδών. Σχεδόν το 60% των ειδών της χλωρίδας της Ευρώπης απαντάται στη Ροδόπη. Αποτελεί καταφύγιο για 211 σπάνια ή απειλούμενα είδη. Δεκαπέντε από αυτά είναι λείψανα της τριτογενούς εποχής, της εποχής των παγετώνων, 90 είναι ενδημικά των Βαλκανίων. Συνολικά εκτιμάται ότι ο αριθμός των φυτικών ειδών και υποειδών υπερβαίνει τις 1000 ταξινομικές μονάδες (1115 καταγεγραμμένα taxa, από τα οποία 827 είναι είδη και 288 υποείδη). (Πηγή: Ε.Π.Μ. Οροσειράς Ροδόπης).

 

 

Οι κυριότερες ζώνες βλάστησης με τα επιμέρους δασικά οικοσυστήματα που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο απαντώνται συγκεντρωμένες στην περιοχή αυτή και συγκεκριμένα είναι:

 

  • Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης ή ζώνη των φυλλοβόλων δρυών (Εικ.5): αποτελεί μεγάλο ποσοστό των δασών της περιοχής. Συγκροτείται κυρίως από τα οικοσυστήματα της δρυός. Στη ζώνη αυτή συμμετέχουν ακόμη οικοσυστήματα αείφυλλων και φυλλοβόλων πλατύφυλλων (καστανιά, γαύρος, πουρνάρι κ.α.).
  • Ζώνη Οξιάς- Ελάτης και Ορεινών Παραμεσόγειων Κωνοφόρων (Εικ.6): αντιπροσωπεύεται από τα οικοσυστήματα της οξιάς και της μαύρης Πεύκης
  • Ζώνη των ψυχρόβιων κωνοφόρων (Εικ.7): με κύρια είδη τη δασική Πεύκη, την ερυθρελάτη καθώς και τη σημύδα από τα πλατύφυλλα. Καταλαμβάνει το 17,5% των δασών της περιοχής.
  • Υπαλπική – Αλπική (Εικ.8): βρίσκεται πάνω από τα δενδροόρια, τα όποια στον Ελληνικό χώρο είναι συνήθως ανθρωπογενή. Αποτελείται από λιβάδια, κυρίως από ποώδη βλάστηση με σποραδική παρουσία χαμηλών θάμνων.

 


Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυτική Ελληνική Ροδόπη αποτελεί το νοτιότερο άκρο της γεωγραφικής εξάπλωσης της ερυθρελάτης και ότι είναι η μοναδική περιοχή παρουσίας της στον Ελλαδικό χώρο, όπου απαντάται σε εκτεταμένες εκτάσεις στην Ελατιά.

 

Ακολουθούν ενδεικτικοί πίνακες των χλωριδικών ειδών και υποειδών του ΕΠΟΡ:


 

Pteridophyta (Adiantaceae - Sinopteridaceae)

Gymnospermae (Cupressaceae - Pinaceae)

Monocotyledoneae (Alismataceae - Dioscoreaceae)

Monocotyledoneae (Graminae)

Monocotyledoneae (Iridaceae - Typhaceae)

Dycotyledoneae (Aceraceae - Boraginaceae)

Dycotyledoneae (Corylaceae - Caprifoliaceae)

Dycotyledoneae (Caryophyllaceae)

Dycotyledoneae (Celastraceae - Compositae)

Dycotyledoneae (Convolvulaceae - Cruciferae)

Dycotyledoneae (Dispacaceae - Juglandaceae)

Dycotyledoneae (Labiatae)

Dycotyledoneae (Leguminosae)

Dycotyledoneae (Linaceae - Polygalaceae)

Dycotyledoneae (Rosaceae)

Dycotyledoneae (Rubiaceae - Saxifragaceae)

Dycotyledoneae (Scrophulariaceae - Ulmaceae)

Dycotyledoneae (Umbelliferae)