Δημάριο

Α.Μ.Σ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ

Υψόμετρο: 792m

Ο Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός Δημαρίου εγκαταστάθηκε κοντά στο χωριό Δημάριο του Ν. Ξάνθης στις 27/11/2012 από το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και τα μετεωρολογικά στοιχεία καταγράφονται και βρίσκονται στην κατοχή του ΦΔΟΡ από τις 20/12/2012. Οι παράμετροι που καταγράφονται από το Α.Μ.Σ. είναι οι εξής: θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, βαρομετρική πίεση και υετός. Η καταγραφή των μετρήσεων πραγματοποιείται με χρονικό βήμα 10 λεπτών και μέσω διαδικτύου καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων στην έδρα του ΦΔΟΡ, όπου αρχειοθετούνται και είναι διαθέσιμα προς χρήση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει τα μετεωρολογικά στοιχεία του σταθμού με μια απλή αίτηση που μπορεί να υποβάλλει στο ΦΔΟΡ καθημερινά.

Οι τελευταίες μετρήσεις του Α.Μ.Σ. Δημαρίου δίδονται στον παρακάτω πίνακα:   


Date/Time
/
Relative Humidity [%RH]
Atmospheric Pressure [mbar]
Air Temperature [°C]
Wind-Direction [°]
Wind Speed [m/s]
Accumulated NRT [mm]
01-09-2015 12:00:0026927.231.1143.52.80.0
01-09-2015 12:30:0024927.032.3115.72.30.0
01-09-2015 13:00:0024926.733.0120.22.30.0
01-09-2015 13:30:0025926.532.8126.12.60.0
01-09-2015 14:00:0026926.432.0162.43.10.0