Ελατιά

Α.Μ.Σ. ΕΛΑΤΙΑΣ

Υψόμετρο: 1546m

Ο Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός Ελατιάς εγκαταστάθηκε εντός του Δασικού χωριού Ελατιάς του Ν. Δράμας στις 23/11/2012 από το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και τα μετεωρολογικά στοιχεία καταγράφονται και βρίσκονται στην κατοχή του ΦΔΟΡ από τις 28/04/2013 και έπειτα. Οι παράμετροι που καταγράφονται από το Α.Μ.Σ. είναι οι εξής: θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, βαρομετρική πίεση και υετός. Η καταγραφή των μετρήσεων πραγματοποιείται με χρονικό βήμα 10 λεπτών και μέσω διαδικτύου καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο στη βάση δεδομένων στην έδρα του ΦΔΟΡ, όπου αρχειοθετούνται και είναι διαθέσιμα προς χρήση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει τα μετεωρολογικά στοιχεία του σταθμού με μια απλή αίτηση που μπορεί να υποβάλλει στο ΦΔΟΡ καθημερινά.

Οι τελευταίες μετρήσεις του Α.Μ.Σ. Ελατιάς δίδονται στον παρακάτω πίνακα:   Ημερομηνία/ΏραΣχετική
Υγρασία [% RH]
Ατμοσφαιρική
Πίεση
ΘερμοκρασίαΔιεύθυνση
Ανέμου
Ταχύτητα
Ανέμου [m/s]
Accumulated NRT [mm]
26-12-2016 01:00:0085842.8-4.1250.60.60.0
26-12-2016 01:30:0087842.6-4.2270.70.40.0
26-12-2016 02:00:0088842.7-4.3302.80.30.0
26-12-2016 02:30:0088842.5-4.3200.90.20.0
26-12-2016 03:00:0086842.6-4.0231.20.20.0