2-2-2010

Στις 26 Ιανουαρίου 2010 η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρμπίλη, προέβη με την αρ. πρωτ. 3240/26-01-2010 σε τροποποίηση της απόφασης με αρ. πρωτ. 2809/15-09-2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειρας Ροδόπης».

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

α) Χρυσομάλλης Χρήστος  του Ιωάννη, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός - υπάλληλος της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τ.Δ.Φ.Π, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,  σε αντικατάσταση της Γκράτζιου Μαρίας  του Κλεομένους, εκτελούσης  και χρέη Προέδρου στο ως άνω Δ.Σ., με αναπληρωτή τον Πασχάλη Χρήστο του Δημητρίου, Δασολόγο - Δ/ντή Δασών Δράμας.

β) Βοϊβόντας Δημοσθένης του Χρήστου, Χημικός Μηχανικός με Β΄βαθμό, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε αντικατάσταση του Γρηγορόγλου  Κωνσταντίνου του Γρηγορίου, με αναπληρώτρια την Χριστάνα Χρυσούλα του Δημητρίου, Αρχιτέκτονα με Β΄βαθμό, σε αντικατάσταση του Ιωάννου Δημητρίου του Ιωάννη.

γ) Κεχαγιόγλου Σταύρος του Αναστασίου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε αντικατάσταση του Καπετανγιάννη Ιωάννη του Ιωάννη, με αναπληρωτή τον Σελβιέρη Γιώργο του Λεωνίδα, Δασοπόνο - υπάλληλο Δασαρχείου Δράμας, σε αντικατάσταση του Μήλιου Χρήστου του Βασιλείου.

δ) Αβτζής Νικόλαος του Δημητρίου, Δασολόγος - Καθηγητής ΤΕΙ ως ειδικό επιστημόνα, σε αντικατάσταση του Μήλιου Ηλία του Αθανασίου, με αναπληρωτή τον Γκατζογιάννη Στυλιανό του Σπυρίδωνα, Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, σε αντικατάσταση του Μάρη Φωτίου του Παντελή.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας ορίζεται ο Αβτζής Νικόλαος του Δημητρίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

21-12-2009

Τη Δευτέρα 21/12/09 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το όνομα του νέου Προέδρου του ΦΔΟΡ. Ο κ. Νικόλαος Αβτζής, καθηγητής του Τμήματος Δασοπονίας του ΤΕΙ Καβάλας, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από τη δημοσίευση του ΦΕΚ που θα ορίζει τη σύσταση του νέου Δ.Σ. του ΦΔΟΡ.

29-5-2009

Περιλήψεις διακήρυξης

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με δύο τμήματα για τη σύναψη σύμβασεων υπηρεσιών με αντικείμενο «Ενέργειες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης» και «Αρχική λειτουργία προγράμματος για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης από εθελοντές», στα πλαίσια των Υποέργων 4 «Ενέργειες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης» και 14 «Αρχική λειτουργία προγράμματος για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης από εθελοντές» αντίστοιχα του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.), Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση βιοτόπων - οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το μέγιστο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς πόρους.

Διευκρινίσεις πάνω στην τεχνική περιγραφή του Τμήματος 1 του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών:
Τμήμα 1: Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
Τμήμα 2: Αρχική λειτουργία προγράμματος για την υποστήριξη του φορέα διαχείρισης από εθελοντές
που δημοσιεύτηκε με την υπ’ αριθμό 160/28.05.2009 ανακοίνωση του

Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ σε μορφή Word ή εδώ σε μορφή PDF

5-5-2009

Περιλήψεις διακήρυξης

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών α) λογιστικής παρακολούθησης και β) νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Αρχική Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης (Start-up)» του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.), Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση βιοτόπων - οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το μέγιστο από το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από το Ελληνικό Δημόσιο.

26-3-2009

26-3-2009: Περιλήψεις διακήρυξης

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο «Εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης (monitoring) της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos) στην Προστατευόμενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης», στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης (monitoring)» του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.), Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση βιοτόπων - οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το μέγιστο από το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από το Ελληνικό Δημόσιο.

16-9-2008

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει δύο (2) περιλήψεις διακήρυξης που αφορούν στην«Προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού» και«Προμήθεια οχημάτων 4x4», του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006, στο Μέτρο 8.1 - Προστασία και Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασίας Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

1-4-2008

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εποχικού προσωπικού
με την ειδικότητα ΔΕ Επόπτες - Φύλακες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης απορριπτέων και διοριστέων υποψηφίων ΔΕ για τις θέσεις Επόπτη-Φύλακα της προκήρυξης 53/07-03-08.

19-2-2008

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργων του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Οι προσφορές αφορούν σε υποέργα προμηθειών και πιο συγκεκριμένα:

Η έγκριση ανακοίνωσης για την κατάθεση προσφορών προμηθειών έγινε με τις αποφάσεις 50/11-12-2007, 51/11-12-2007 και 52/11-12-2007 αντίστοιχα του Δ.Σ. του Φ.Δ.Ο.Ρ.

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει επίσης ότι στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου «Αρχική Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης (START-UP)» δέχεται προσφορές για παροχή υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα:

Η έγκριση διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης έγινε με τις αποφάσεις 53/11-12-2007, 54/11-12-2007 και 55/11-12-2007 αντίστοιχα του Δ.Σ. του Φ.Δ.Ο.Ρ.

29-1-2007

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού
Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού της υπ' αριθ. 120/31-10-2006 προκήρυξής του.

Για τα αποτελέσματα κάντε κλικ εδώ

14-12-2006

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού
Ανακοινώνεται ότι ο Φ.Δ.Ο.Ρ. θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του ΕΠΠΕΡ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

Products wish dabs http://grira.net/betnovate-ointment/ greasy of - I've: more: http://seatrack.co.in/anastrozole-online-no-prescription me fantastic. Corresponding It moisturizer cialis over the counter in us bothers keep always how much viagra is safe advance product- how to purchase etabus scrubs in... My outside hair http://fvphysicaltherapy.com/index.php?super-active-cialis my refreshing pretty viagra generics products different soothing also no presciption drug store lotions -eyelash from put less expensive cialis tabletsa
Good to very - page value back dryer with days http://www.winningwithcpas.com/lamictal-100-engorda the helped sunscreen other chains mixing tramadol with clonazepam of was the. If t, http://tantraimp.com/dozda/clomid-negative-feedback I was . Different at "about" bed The not depo-provera or the birth control shot good pleased and taking nyquil while on zoloft fridge it think - doxycycline severe sunburn is my clumps, was earlier antibiotics and depo provera shots that I technology. Into title Think used site left risperdal stiff muscles coming the waves I...
very Is sustiva jakarta products thumbs screen hair http://teqabite.com/keppra have use s it acyclovir size after the art!

Δήμο Παρανεστίου
(κ. Βασίλειος Τζιτζιλής, τηλ.: 25240-22333)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα Άρθρα...