15-10-2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1423/29-09-2014 «Προμήθεια κεραιών για δημιουργία ραδιοδικτύου εντός του ΕΠΟΡ»

Στην ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 1423/29-09-2014 που αφορά το έργο «Προμήθεια κεραιών για δημιουργία ραδιοδικτύου εντός του ΕΠΟΡ» διευκρινίζεται ότι:

στη σελ. 3 που αφορά τους πομποδέκτες βάσεων-οχήματος αντικαθίσταται οι συχνότητες λειτουργίας τους από 400-470MHz σε 136-174MHz.

Επίσης διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την εγκατάσταση του εξοπλισμού (πομποδέκτες – κεραίες – φωτοβολταϊκό σύστημα κλπ) θα πρέπει να προβλεφθεί η ασφαλής τοποθέτηση των ειδών πιθανώς σε χωμάτινη επιφάνεια.

01-10-2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 30-09-2014

Για τις εξής διακηρύξεις παρέχονται πιο κάτω υποδείγματα για την οικονομική προσφορά και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Διακήρυξη 1: Διάσωση πληροφοριών της ιστορίας της βλάστησης του ΕΠΟΡ με αρ. πρωτ. 1416/2014

Διακήρυξη 2: Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων (Υποέργο 7) με αρ. πρωτ. 1428/2014

Διακήρυξη 3: Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές με αρ. πρωτ. 1420/2014

Διακήρυξη 4: Παραγωγή οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ με αρ. πρωτ. 1421/2014

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

30-09-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη τεσσάρων (4) πρόχειρων διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο:

 

Διακήρυξη 1: Διάσωση πληροφοριών της ιστορίας της βλάστησης του ΕΠΟΡ

Διακήρυξη 2: Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων (Υποέργο 7)

Διακήρυξη 3: Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές

Διακήρυξη 4: Παραγωγή οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ

 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 21-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 22-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 3: στις 23-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μμ,

Διακήρυξη 4: στις 24-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μμ,


Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Διάσωση πληροφοριών της ιστορίας της βλάστησης του ΕΠΟΡ - Τεύχος

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων (Υποέργο 7) - Τεύχος

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές - Τεύχος

Διακήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: Παραγωγή οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ - Τεύχος

30-09-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη πέντε απευθείας αναθέσεων προμηθειών με αντικείμενο:

 

Διακήρυξη 1: Προμήθεια κεραιών για δημιουργία ραδιοδικτύου εντός του ΕΠΟΡ

Διακήρυξη 2: Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας

Διακήρυξη 3: Προμήθεια αναλώσιμων επιστημονικού εξοπλισμού

Διακήρυξη 4: Προμήθεια λογισμικού παρακολούθησης έργου

Διακήρυξη 5: Προμήθεια πινακίδων σήμανσης μονοπατιών

 

Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 21-10-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μμ,

Διακήρυξη 2: στις 22-10-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μμ,

Διακήρυξη 3: στις 23-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μμ,

Διακήρυξη 4: στις 23-10-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μμ,

Διακήρυξη 5: στις 24-10-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μμ,Διακήρυξη προμήθειας κεραιών για δημιουργία ραδιοδικτύου εντός του ΕΠΟΡ - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας συστήματος παρακολούθησης άγριας πανίδας - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας αναλώσιμων επιστημονικού εξοπλισμού - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας λογισμικού παρακολούθησης έργου - Τεύχος

Διακήρυξη προμήθειας πινακίδων σήμανσης μονοπατιών - Τεύχος

26-06-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπό του (http://www.fdor.gr), συνοδευόμενο από προσφορά για το έργο με τίτλο:
"Προμήθεια αναλώσιμων επιστημονικού εξοπλισμού".

30-01-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για τη διακήρυξη με α.π. 82/23-01-2014 του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής των εξής υπηρεσιών με τίτλο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τμήμα 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων - χλωρίδας
Τμήμα 2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το ειδικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης http://www.fdor.gr/ έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του παρόντος εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Έντυπο δήλωσης συμμετοχής

23-01-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:
«Πρόγραμμα εποπτείας της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος», που θα υλοποιηθεί σε δύο Τμήματα, ως εξής:
Τμήμα 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων - χλωρίδας
Τμήμα 2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών

Τόπος υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Τμήμα Υπηρεσιών:

Για το Τμήμα 1: στις 17-03-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00,
Για το Τμήμα 2: στις 17-03-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος - Τεύχος

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος - Περίληψη

22-10-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 885/01-04-2013 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης 17.1/2013 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013» στον άξονα προτεραιότητας 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» , καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπό του (http://www.fdor.gr), συνοδευόμενο από προσφορά για το έργο με τίτλο:

"Παραγωγή Υλικού Προβολής".

Περισσότερα Άρθρα...