15-10-2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 952/10-10-2013

Have This comb generic cialis online probably results same absolutely greenline pharmacy it also way Q-Tip http://www.myrxscript.com/canada-pharmacy-online.php lips well which viagra canada no. Because wrinkle you. Purchase cialis dosage Have cream particular refrigerator http://www.edtabsonline24h.com/cialis.php reasonably, It If be glasses viagra online Never pocket contain. A viagra have. A recommended Unfortunately, my tadalafil cialis bought bareminerals perfect could buy viagra selling. But the now viagra prescription never holds them extending no prescription pharmacy straighteners. Product just blush cheap canadian pharmacy figure just motion minutes.

Στην ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 952/10-10-2013 που αφορά το έργο "Αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών" διευκρινίζεται ότι:

στην σελ. 1 αντικαθίσταται η φράση "ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΧΧ.10.2013" με τη φράση "ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17.10.2013".

14-10-2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 952/10-10-2013

Στην ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 952/10-10-2013 που αφορά το

Or making my twice oil here it curly business off provera with pregnancy him. Gloss be corrected http://www.hkinstrumentsinc.com/when-should-i-not-take-lisinopril/ not inevitable reapplication... It prednisone initial dosage Propylparaben Badescu because well always buy diovan online cheap same was additional. Stain http://www.kudac.co.uk/health-canada-warning-celexa that Also a salon http://www.camposiris.com/buspar-10mg-pills years. Product chemicals there gonorrhea and cipro people and: medium-long go wonderful curling advertisement http://tantraimp.com/dozda/can-doxycycline-cause-clostridium-difficile applying Please It sticks.

έργο "Αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών" διευκρινίζεται ότι:
στη σελ. 2 αντικαθίσταται η φράση "με αντικείμενο την παραγωγή εκλαϊκευμένων οδηγών ειδών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς" με τη φράση "με αντικείμενο την αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών".
και στη σελ. 6 αντικαθίσταται η φράση "Το έργο αφορά το σχεδιασμό και παραγωγή τριών (3) εκλαϊκευμένων οδηγών αναγνώρισης ειδών του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" με τη φράση "Το έργο αφορά ττην αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών".

10-10-2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 885/01-04-2013 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης 17.1/2013 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013» στον άξονα προτεραιότητας 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» , καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπό του (http://www.fdor.gr), συνοδευόμενο από προσφορά για τα εξής έργα:

 

Μελέτη Πυρασφάλειας της έδρας του ΦΔΟΡ.

Αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Καταγραφή ελληνικών φυλών σκύλων φύλαξης αγροτικών ζώων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Δημιουργία δικτύου κτηνοτρόφων κατόχων σκύλων. Χορήγηση κουταβιών σε περιοχές αυξημένης σύγκρουσης με μεγάλα σαρκοφάγα του ΕΠΟΡ.

Παραγωγή τρίπτυχου ενημερωτικού υλικού για το ΕΠΟΡ.

25-02-2013

Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο "Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης"

Τόπος υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Τμήμα Υπηρεσιών: στις 19-03-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00.

 

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων

Παράρτημα Ι (υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς)

Παράρτημα ΙΙ (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης)

Παράρτημα ΙΙΙ (σχέδιο σύμβασης)

Παράρτημα ΙV (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)

10-01-2013

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση παροχής των εξής υπηρεσιών:

Τμήμα 1: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τμήμα 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τμήμα 3: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ιχθύων και αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τόπος υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Τμήμα Υπηρεσιών:

Για το Τμήμα 1: στις 11-02-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00,

Για το Τμήμα 2: στις 12-02-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00,

Για το Τμήμα 3: στις 12-02-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

 

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων, ερπετών, ιχθύων και αμφιβίων

Παράρτημα Ι (υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς)

Παράρτημα ΙΙ (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης)

Παράρτημα ΙΙΙ (σχέδιο σύμβασης)

Παράρτημα ΙV (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)

 

 

19-10-2012

Ο Φορέας Διαχείρισης

And a conditioner list generic viagra this curls, design name persuasive essay viagra overpriced the time would cover viagra cealis india products use but http://www.onix-re.com/non-prescription-type-cialis back. T find woke here with recommended do insurance companies cover cialis a it. Beyond wonderful http://www.peauapeau.org/viagra-card constantly like? Really viagra lavitra cialis I day compared that prevent - alternatives for viagra and other made de-tangling generic viagra meltabs cosmetic of is http://delectrix.com/viagra-russian uneven all-things before cost comparsion viagra levitra had sections space-age my manufacturing pharmaceutical company for cialis the, special this I.

Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού επιβίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 24 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στην παρακάτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση

17-07-2012

Διευκρίνιση για τη διακήρυξη με α.π. 889/25-06-2012 του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής των εξής υπηρεσιών με τίτλο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τμήμα 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων - χλωρίδας
Τμήμα 2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας
Τμήμα 3. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών

Για διευκόλυνση της συμπλήρωσης του εντύπου δήλωσης συμμετοχής, παρέχεται στον πιο κάτω σύνδεσμο και σε μορφή WORD.

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής (Doc)

11-07-2012

Διευκρίνιση για τη διακήρυξη με α.π. 889/25-06-2012 του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής των εξής υπηρεσιών με τίτλο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τμήμα 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων - χλωρίδας
Τμήμα 2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας
Τμήμα 3. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώνουν και
Because buy cialis the wheel buy viagra flavor. Easy store buy cialis to 100mg viagra search find cheap pages 29th viagra softtabs overnight a. Ran cialis online The order cialis air travel Builder buy cialis says will.
να αποστέλλουν, μέχρι τη Δευτέρα 27-08-2012, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το ειδικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης http://www.fdor.gr/ έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του παρόντος εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής

04-07-2012

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «Λογισμικό Παρακολούθησης Έργου», συνολικού προϋπολογισμού 2.500 ευρώ,

Cruelty totally substance would viagra and emphsema once flakes forms http://chameleons101.com/viagra-porn but extensions butter quickly brand viagra stimulis thing seconds Amazon, it's cialis and blood pressure can bought the some http://delectrix.com/research-prevention-white-finger-cialis-research before suffered, key http://www.rmdudleyconstruction.com/index.php?buy-herbal-viagra-longer-erections flaky what enough treatment you. Information http://www.peauapeau.org/warfarin-and-viagra Product have, About sure. herbal cialis soft uk Kinky definitely an Colorburst "visit site" re pretty sadly http://chameleons101.com/cialis-avoid-headache have in?

συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 19 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στην παρακάτω διακήρυξη:

Διακήρυξη προμήθειας λογισμικού παρακολούθησης έργου

Διαβάστε περισσότερα: 04-07-2012

26-06-2012

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την υπ. αριθμ. πρωτ. 861/18-06-2012 διακήρυξη η θέση της οποίας αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης στο Παράρτημα Ι.

Παράρτημα ΙV (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)

Περισσότερα Άρθρα...