Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΦΔΟΡ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η σύσταση καθορίστηκε με το ΦΕΚ 775 ΥΟΔΔ 03-04-2019 Το Δ.Σ. εκπροσωπείται από μια σειρά φορέων και ειδικοτήτων, με αρμοδιότητες στην περιοχή ευθύνης τού ΦΔΟΡ.

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΦΔΟΡ ορίστηκε ο Σταύρος Κεχαγιόγλου, Δασολόγος  στο Δασαρχείο Δράμας, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη θέση του Αντιπροέδρου ορίστηκε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δασολόγος, εκπρόσωπος της Επιστημονικής κοινότητας. Στη θέση τού Γραμματέα ορίστηκε ο Σπύρος Ψαρούδας, εκπρόσωπος των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

 

Η πλήρης σύνθεση τού ΔΣ τού ΦΔΟΡ είναι η εξής:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Σταύρος Κεχαγιόγλου - Πρόεδρος

Δασολόγος -
Δασαρχείο Δράμας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου - Αντιπρόεδρος

Δασολόγος

Επιστημονική κοινότητα

Σπύρος Ψαρούδας - Γραμματέας

Γεωπόνος

Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αλεξάνδρα - Μαρίνα Σωτηριάδου

Δήμαρχος Παρανεστίου

Εμπλεκόμενοι Δήμοι

Κυριακούλα Αλατζά - Παπαδοπούλου

Περιφερειακή Σύμβουλος Ξάνθης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ιωάννης Ραυτογιάννης

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Ακαδημαϊκή κοινότητα

Παντελής Παπαδόπουλος

Υλοτόμος

Τοπικοί παραγωγικοί φορείς

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μαρία Μητσέλου

Γεωτεχνικός

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ

Διονύσιος Γρανάς

Δικηγόρος

Επιστημονική κοινότητα

Σπύρος Κούτρας

Αντιπύραρχος

Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο.

Αναστάσιος Χατζηγιάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δράμας

Εμπλεκόμενοι Δήμοι

Μουσταφά Ισμαήλ Χουσέ

Περιφερειακός σύμβουλος Ροδόπης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Δασολόγος

Επιστημονική κοινότητα

Θεόδωρος Αυγητίδης

Υλοτόμος

Τοπικοί παραγωγικοί φορείς