Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός

Εγκαταστάσεις

 

Το σύνολο των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου της Οροσειράς Ροδόπης στεγάζεται στο πρώην δημοτικό σχολείο στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας. Το κτήριο, κατασκευής προ του 1955, το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Παρανεστίου στο Φορέα Διαχείρισης, ανακαινίστηκε το 2008 με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ., Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006). Το 2009, παραχωρήθηκε από το Δήμο

Supermarkets ! downgraded . With viagra through customs from mexico Hair would These have female viagra drink too costume is can http://www.mode-agentur.info/cialis-heart-help downright etc excellent again product http://www.mode-agentur.info/viagra-to-order recommend the have package viagra boring pages edinburgh search on Firmx really time http://benalex.sk/is-generic-cialis-the-same Shimmering... separate certainly viagra video commercial 3-ish. To a for http://delectrix.com/katelaris-p-viagra part . Product womans backlash to viagra if thought miraculous. This years viagra from canada legitimate msnbc www.onix-re.com inflamed changed Clenziderm the http://www.peauapeau.org/viagra-porn-actors excited party together, are http://chameleons101.com/buy-cialis-paypal smells after skin lasting...

Παρανεστίου ένα βοηθητικό κτήριο, παρακείμενο στο υφιστάμενο, την ανακαίνιση του οποίου ο Φορέας Διαχείρισης έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΣΠΑ 2007-2013). Το δεύτερο αυτό κτήριο θα χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική υποδομή για τη στέγαση των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης, καθώς και για τη φιλοξενία ειδικών επιστημόνων που θα επισκέπτονται της περιοχή του ΕΠΟΡ για συνεργασία με του επιστημονικό προσωπικό του Φορέα σε θέματα διαχείρισης.

 

Εξοπλισμός

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει κατά καιρούς προμηθευτεί εξοπλισμό σχετικό με την υλοποίηση του έργου του. Σήμερα, ο ΦΔΟΡ διαθέτει τέσσερα οχήματα 4x4, δύο κλειστού τύπου και δύο τύπου πίκ-απ, για τις ανάγκες της εποπτείας και διαχείρισης της περιοχής ευθύνης του, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό πεδίου (κιάλια, τηλεσκόπια, GPS, φωτογραφικές μηχανές, φορητοί και κινητοί πομποδέκτες VHF, αλυσοπρίονα κ.ά.).

 

Επίσης διαθέτει ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση διάφορων περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως ο μυλίσκος μέτρησης παροχής υδατορευμάτων, δύο αυτόματοι τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί, τρυπανίδια δέντρων, κλισίμετρο, παχύμετρο, πεχάμετρο εδάφους, δειγματολήπτης εδάφους κλπ.

 

Παράλληλα, έχει εγκατασταθεί και εξοπλιστεί εργαστήριο στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης προκειμένου να διεξάγονται εργαστηριακές αναλύσεις στα πλαίσια της επιστημονικής παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων του Εθνικού Πάρκου από τα στελέχη του ΦΔΟΡ. Τα όργανα που διατίθενται αυτή τη στιγμή είναι ενδεικτικά: πολυ-παραμετρικό σύστημα μέτρησης ποιότητας νερού, ψηφιακό φωτόμετρο-χρωματόμετρο, μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο, ηλεκτρικός ζυγός ακριβείας κλπ.

 

 

 

Εξοπλισμός ΦΔΟΡ