18-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης "Προστασία Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης" (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013) ανακοινώνει τη διακήρυξη δύο πρόχειρων διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο:

Διακήρυξη 1: Σχεδιασμός – εφαρμογή – αξιολόγηση προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - Τεύχος.

Διακήρυξη 2: Σχεδιασμός και παραγωγή ηλεκτρονικής μακέτας του ΕΠΟΡ - Τεύχος.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
 
Τόπος υποβολής προσφορών και διενέργειας των Διαγωνισμών: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Διακήρυξη:

Διακήρυξη 1: στις 09-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.,
Διακήρυξη 2: στις 09-06-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.