13-09-2013

Επικείμενη επίσκεψη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο Εθνικό Πάρκο HARZ στη Γερμανία


Την Τετάρτη 11-09-2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) από το Διευθυντή του Γραφείου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Ελλάδα, κ. Λαζαρίδη Χρήστο και τον κ. Joachim Wintjen, τέως έπαρχο του Bauassessor και συνταξιούχο πολιτικό μηχανικό. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του προσωπικού του ΦΔΟΡ σχετικά με επικείμενη επίσκεψη στελεχών του στο Εθνικό Πάρκο του Harz στην Γερμανία. Η επίσκεψη είναι αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης του Γραφείου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στην Ελλάδα για τη διοργάνωσή της και την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης από το Γερμανικό πολιτικό ίδρυμα Hanns Seidel Foundation που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί και η σημαντική συμβολή της κας Βασιλειάδου Μαρίας, συνεργάτιδας του Γραφείου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, στη διοργάνωση και στην εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Ο κ. Joachim Wintjen εθελοντικά έχει αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή του συγκεκριμένου έργου εκ μέρους της Γερμανικής πλευράς.
Σκοπός της επίσκεψης στελεχών του ΦΔΟΡ στο Εθνικό Πάρκο του Harz είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης, προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης φυσικών προστατευόμενων περιοχών, όπως το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ). Πρόκειται για ιδιαίτερα πολύτιμη ευκαιρία για το προσωπικό του ΦΔΟΡ, το οποίο θα έχει την εμπειρία της λειτουργίας ενός Εθνικού Πάρκου που

διακρίνεται για το επιτυχημένο έργο του και ιδιαίτερα για την ισορροπία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της τουριστικής ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα της παραμονής του προσωπικού του ΦΔΟΡ στο Harz περιλαμβάνει παρουσίαση του Πάρκου από τον Διευθυντή του, ξενάγηση στις εγκαταστάσεις και επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας του σε θέματα προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης. Η ξενάγηση θα περιλαμβάνει και διαδρομή με τραίνο που έχει πρόσβαση ακόμα και στην κορυφή του βουνού και επίσκεψη στο μουσείο και στο βοτανικό κήπο του Brocken. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο κέντρο φύλαξης του Πάρκου, όπου θα παρουσιασθεί ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η προστασία του. Επιπρόσθετα, έχει προγραμματιστεί πεζοπορία σε αριθμό διαδρομών σε ειδικά διαμορφωμένα μονοπάτια εντός του Πάρκου, όπου θα είναι δυνατή η παρατήρηση χειρισμών και υποδομών σχετικών με τη διαχείριση και την τουριστική ανάπτυξη του Πάρκου.
Ο ΦΔΟΡ ευελπιστεί ότι

η επίσκεψη αυτή θα είναι το έναυσμα για μια μακροχρόνια και ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο Εθνικών Πάρκων και ότι αντίστοιχη επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον και από το προσωπικό του Εθνικού Πάρκου του Harz.