ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι πληροφορίες τού χάρτη ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται πατώντας τα αντίστοιχα εικονίδια τού υπομνήματος.
Επιπρόσθετα μπορείτε να κατευθυνθείτε σε εξωτερική εφαρμογή διαδραστικού χάρτη, που έχει δημιουργηθεί για τον ΦΔΟΡ.


Στην εφαρμογή αυτή μπορείτε να πλοηγηθείτε σε ένα δορυφορικό σύστημα διαχείρισης πυρκαγιών, σεισμών και πλημμυρών, καθώς και σε ένα δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.


Η παρακολούθηση και ο έλεγχος τού ΕΠΟΡ πραγματοποιείται με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων που προέρχονται από Δορυφόρους Παρακολούθησης Γης (Earth Observation Satellites) σε συνδυασμό με στατικά δεδομένα και μετρήσεις.


Για πρόσβαση στην εφαρμογή πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.
http://94.70.168.245/


Τα στοιχεία πρόσβασης στο σύστημα είναι:
Username: fdor
Password: fdor