Άρθρα

02-02-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για το οικονομικό έτος 2022.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.